Live
Data

Visie en drive van architect

13 juni 2017

In opdracht van de Provincie Fryslân is een ontwerp gemaakt voor de nieuwe beweegbare fietsbrug over het Van Harinxmakanaal, bij Ritsumasyl. Samen met het bouwteam hebben wij gezocht naar een heldere oplossing om een fietsbrug met zoveel mogelijk biobased composiet te realiseren.

We hebben geconcludeerd dat het waardevol is om ook het vaste brugdeel uit hetzelfde innovatieve materiaal te maken. Deze uitdaging is door het gehele team met enthousiasme opgepakt en is leidend geweest bij het zoeken naar de juiste architectonische vormgeving van de brug.

We hebben gekozen voor een oplossing met een draaibrug en een draaipijler op de vaste wal. De oplegpijler staat in het midden van het kanaal. We vinden het belangrijk dat de brug eenvoudig oogt. Het ontwerp streeft naar een rustig en evenwichtig beeld, in gesloten en geopende toestand.

Het feit dat de draaibrug balanceert op de draaipijler is terug te zien aan de zichtbaar gemonteerde contragewichten tussen de balusters. Alle aandacht gaat naar een duidelijk nieuwe fietsverbinding en rekent af met de gedateerde verkeersbrug die er nu ligt. De technische ruimtes voor de bediening van de draaibrug zijn ondergebracht in een landhoofd en de draaipijler. Rond de middenpijler is een eenvoudig stalen onderhoudsplatvorm gehangen. De voorziening voor het functioneren van de draaibrug zijn integraal ontworpen. Waar mogelijk zijn objecten samengevoegd. De materialen zijn duidelijk afleesbaar; beton, verzinkt staal en biobased-composiet. Het kleurgebruik is terughoudend en materiaal-eigen.

 

Biobased is voor het publiek een innovatief materiaal, daarom is het belangrijk uitleg te geven wat biobased is. Hoe ziet het eruit? Wat is er zo bijzonder aan? We hebben ervoor gekozen om ook de handrail en de schorten uit te voeren in biobased-composiet. Hiermee komt het nieuwe materiaal letterlijk binnen handbereik van het publiek.

Het remmingwerk voor de schepen volgt zijn eigen wetmatigheden. We zien dit als onderdeel van de vaarweg en beschermen zo de oever en de middenpijler tegen calamiteiten. We hebben ervoor gekozen het staalwerk hier onbehandeld te laten om te zorgen voor een maximaal contrast met de stalen onderdelen van de brug.

De inpassing van het kunstwerk in dit prachtige Friese landschap is gewaarborgd door de pure en oprechte civiele uitwerking. Slim waar het moet, eenvoudig waar het kan.

 

Dirk Lohmeijer
Quist Wintermans Architekten Rotterdam