Live
Data

Stimulans voor succes

24 juli 2017

Om te komen tot de beste keuze heeft het bouwteam haar werkzaamheden verricht op basis van regie met een budgetplafond en niet met een fixed fee. Anderzijds is door de provincie vroegtijdig openheid gegeven over het investeringsbudget en aangegeven waar de ruimte en de beperking liggen waarbinnen een en ander moet worden gerealiseerd. Het bouwteam heeft gezamenlijk de verantwoordelijkheid opgepakt ten aanzien van de kostenbeheersing.

De afspraak over de werkwijze en verrekening van de kosten, samen met de duidelijkheid over het investeringsbudget, hebben bijgedragen aan creativiteit en er voor gezorgd dat alternatieven verder zijn onderzocht dan gewoonlijk. Er is niet gekozen voor de snelle oplossing. De keuzes voor de innovatieve oplossingen zijn goed afgewogen en vervolgens positief beoordeeld en gewaardeerd door de betrokken stakeholders. Daarbij hebben alle betrokken partijen zich gecommitteerd aan de budgetten en hebben actief kosten bewaakt en beheerst.