Live
Data

Bouwteamelementen in de realisatiefase

4 december 2017

Medio 2018 start de realisatiefase van de nieuwe beweegbare verkeersbrug in Ritsumasyl. Eerst wordt de bestaande brug gesloopt, vervolgens worden de funderingen aangebracht, evenals de oeverbescherming, grondaanvullingen en geleidewerken. Hierna kan de nieuwe constructie opgebouwd worden. Doorlooptijd van de bouw bedraagt ca. 6 tot 9 maanden.

In de bouwteamfase is een hecht team gesmeed dat samen tot de beste keuze is gekomen van de  asymmetrische draaibrug met een vrije overspanning van 22 meter, waarbij de dekken van zowel het draaideel als de aanbruggen worden uitgevoerd in 80% biobased materiaal.

In de realisatiefase neemt het projectteam de volgende elementen mee:

  • De eisen zijn samen opgesteld, ze zijn eenduidig en leveren geen discussie meer op. Wij zijn samen opsteller en kijken met dezelfde blik over de eisen. Er zijn geen aannames of onduidelijke interpretaties.
  • De processen die we onderling hebben afgesproken, zijn gemaakt op basis van vertrouwen. We kijken scherp naar nut en noodzaak, in relatie tot de output en investering.
  • Onverwachte scenario’s zijn nu al doorleefd; het team is – zo goed als kan – voorbereid op eventuele onvoorziene ontwikkelingen. We blijven proactief handelen op projectrisico’s, zowel extern als intern.
  • Faalfactoren zijn doordacht vanuit de bril van opdrachtgever, opdrachtnemer, biocomposiet producent én betrokken ingenieursbureaus.
  • En vooral niet vervallen in ‘oud gedrag’ van opdrachtgever – opdrachtnemer en vice versa. De bouwteamgedachte uitdragen in de realisatiefase, ook al is de contractverhouding formeel gewijzigd.
  • Zuinig zijn op elkaars portemonnee.

Tijdens de realisatiefase verwachten we een soepel verloop en een projectresultaat dat voldoet aan alle verwachtingen. Daarnaast hopen wij, dat wij als team nog meer ‘waarde in kwaliteit’ kunnen toevoegen aan de brug.