Live
Data

Leansessie realisatie

25 februari 2018

Leansessie realisatie

In februari is het team van ontwerpers van de nieuwe biocomposiet fietsbrug in Ritsumasyl druk bezig met het gereed maken van het definitieve integrale ontwerp. Onder aanvoering van ontwerpleider René Feenstra komen alle spelers elke week bij elkaar. Deze gezamenlijke werkdagen worden benut om de integraliteit van het ontwerp te borgen en de raakvlakken te beheersen. Dat geldt onder andere voor het civiele en het bewegingswerk en natuurlijk voor de verbinding van het innovatieve biocomposiet brugdek via het draaibare deel met de fundering. Daarbij is ook nog volle aandacht voor het onderzoeken van drie extra innovaties: het toepassen van sensortechnologie, het vinden van een energie-neutrale oplossing voor het bewegingswerk en de mogelijkheden voor verwarming van het brugdek (in plaats van gebruik strooizout). Het is bijzonder te zien hoe Provincie Fryslân, Reef INFRA, Delft Infra Composites, Spie, Antea Group, Witteveen+Bos en Sweco samenwerken aan de afronding het DO en toch nog voldoende oog hebben voor het inpassen van deze wensen.