Live
Data

Actieplan Oplevering en Overdracht ondertekend

9 januari 2019

Op woensdag 9 januari jl. is het actieplan Oplevering en Overdracht ondertekend in Leeuwarden. Het actieplan O&O is bedoeld om een succesvolle Oplevering en Overdracht zonder restpunten te realiseren. 25 oktober 2019 is de datum waarop dit in één dag gebeurt.

Het betreft de oplevering van opdrachtnemers combinatie Strukton Civiel/Spie, Delft Infra Composites aan de projectorganisatie provincie Fryslân, die dat vervolgens direct overdraagt aan de beheerdersorganisatie van de provincie en de gemeente Waadhoeke.

Om dit doel te bereiken zijn expliciete afspraken gemaakt die vastgelegd zijn in een actieplan. Dat vervolgens weer gaat leiden tot een efficiënte en soepele Oplevering en Overdracht van het project Biocomposiet fietsbrug Ritsumasyl op 25 oktober 2019.