Live
Data

Betonrecycling Ritsumasyl: beton oude brug krijgt nieuw leven

18 juli 2018

Beton is het meest gebruikte bouwmateriaal van de wereld. In Nederland wordt er zo’n 15 miljoen m3 per jaar gebruikt, waarvan 40% naar de infra gaat. Dit zorgt voor een CO2 uitstoot van 2% van de jaarlijkse uitstoot in Nederland of een andere vergelijking: 3,5 x wat Rotterdam jaarlijks uitstoot, Jaarlijks komt er 13 miljoen ton sloopbeton vrij, waarvan op dit moment 3 miljoen ton wordt hergebruikt.

Breed betonakkoord  

Op 10 juli 2018 is het Nationale Betonakkoord afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de recycling van beton en het terugbrengen van de CO2 uitstoot. Strukton, de moederorganisatie van Reef Infra en GBN, is een van de voortrekkers van dit akkoord. Opdrachtgevers, zoals RWS en ProRail, aannemers, beton-prefab bedrijven, betonmortel bedrijven, cementproducenten, grind- en zandleveranciers en andere partijen uit de betonketen hebben dit akkoord ondertekend. Strukton wil hiermee haar bijdrage leveren aan Parijsakkoorden en de circulaire economie.

We doen dit niet alleen in woorden, maar ook in daden. Een van de Strukton bedrijven GBN is volop bezig met het ontwikkeling van innovaties rond betonrecycling. Het grind uit sloop kan nu via een ADR uit het beton worden gehaald (C2Ca Technology). Momenteel wordt er gewerkt om ook het cement uit het beton te halen, zodat ook dit kan worden hergebruikt. 

Ook het Strukton bedrijf Reef Infra is bezig met betoninnovaties. Recentelijk heeft Reef de eerste cementloze rotonde aangelegd en is via een specifieke toepassing van kunststofvezeldoek bermbeton aangelegd, waar tot 50% minder beton behoeft te worden gebruikt en ook een CO2 reductie van 40 tot 50% is bereikt.

Ritsumasyl hergebruikt beton fietsbrug voor 40 tot 50% 

In een project van de provincie Fryslân in Ritsumasyl liggen er ook kansen. Reef Infra is als partij in het bouwteam betrokken dat hier een nieuwe biocomposiet fietsbrug gaat realiseren.

De oude brug is van beton en de aan- en afbruggen van de nieuwe brug zijn ook van beton. Er ligt een duurzaamheidsambitie voor de brug van de provincie Fryslân en wat is er mooier om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het beton van de oude brug weer opnieuw terug te brengen in de nieuwe brug.

Het sloopbeton uit de brug is in juni per schip afgevoerd naar de Grondstoffen Recycling Burgum (samenwerking tussen De Boer Burgum en GBN). Het beton is gebroken en gezeefd. Daaruit zijn 2 fracties ontstaan: een grindfractie (8-22mm) en een zandfractie (0-8mm fractie). De grindfractie is geleverd aan de nabij gelegen betoncentrale Noppert Beton vestiging Burgum, die het grind inzet als grondstof voor nieuw beton. Noppert levert ook het beton voor de nieuwe fietsbrug Ritsumasyl: dus 50% van de oude brug komt terug in de nieuwe brug.

De fijne fractie is te verontreinigd om te kunnen hergebruiken in het beton. Het wordt nu elders toegepast als ophogingmateriaal.

Om deze resultaten op het vlak van betonrecycling te bereiken is het noodzakelijk dat de verschillende partijen in de keten nauw met elkaar samen werken. Dat is ook gebeurd op initiatief van het bouwteam. Met de sloper moeten de juiste afspraken worden gemaakt om de brug schoon te slopen, met de recyclingslocatie om te zorgen dat de juiste kwaliteit granulaat wordt geproduceerd en met de betonmortelcentrale om te zorgen dat het materiaal weer wordt ingezet in nieuw beton. Reef Infra en GBN hebben de rol als ketenregisseur in het project Ritsumasyl gepakt om dit te organiseren.

Mooie aanzet en uitdagingen voor de toekomst 

In de toekomst kunnen nog betere resultaten worden bereikt. Innovaties waar GBN aan werkt (de cementrecycling) gaan hier een grote bijdrage aan leveren. Ook de betonketen moet hier nog beter op inspelen, door betere afspraken te maken met elkaar over recycling. Het vraagt een aanpak waar niet alleen geld meer voorop, maar ook de impact die je als samenwerkingspartners wil gaan leveren. Dit werkt alleen als de gehele keten dezelfde doelen willen behalen.