Live
Data

Bewust omgaan met mensen, middelen en risico’s

15 augustus 2017

De bouwteamleden en de betrokken partijen zijn in de ontwerpfase heel bewust omgegaan met de inzet van mensen en middelen (kosten). Binnen het investeringsbudget is met de bouwteamleden gezocht naar de optimale kwaliteit om te voldoen aan de klanteisen. Ook de risico’s zijn als bouwteam goed geïnventariseerd, geminimaliseerd en voorzien van slimme beheersmaatregelen. Dit heeft een direct, positief effect gehad op de uiteindelijke kosten.

Er is ook continu gezocht wie bepaalde werkzaamheden het beste kon oppakken. Dus ‘best for project’ en niet vanuit de gedachte om zoveel mogelijk werk toe te eigenen.

Al met al was het bouwteam in de ontwerp- en voorbereidingsfase een geoliede machine waarin onderzoek, innovatie en creativiteit gekoppeld waren aan projectmatig werken, het voldoen aan klanteisen en het halen van gewenste projectresultaten.

In de realisatiefase willen wij de bouwteamgedachte graag voortzetten.