Live
Data

Bouwteam: wie zijn wij?

27 februari 2018

Edward Herzog, waarom?

Een gedreven kernteamlid die de mensen de ruimte geeft. Wil graag grenzen opzoeken met dit project, zowel in de toepassing van innovatieve biobased materialen als in de samenwerking in een bouwteam. Edward houdt daarbij het vizier op wat realistisch is, wat uitvoerbaar is. Zijn ambitie na de ontwerpfase: tijdens uitvoering de bouwteam samenwerking waar mogelijk voortzetten.

Geert Takke, hoe?

De drive van Geert is om de grenzen te verleggen als het gaat om hernieuwbare bouwmaterialen. Hij is trots op het feit dat de vrije overspanning van biobased materiaal nu 22,5 meter is in plaats van 17 meter. Een prestatie van het bouwteam als geheel waarbij kritisch en oplossingsgericht wordt samengewerkt. Wat voor Geert pas echt telt: een gerealiseerde biobased fietsbrug in Ritsumasyl.

Bart Olde Monnickhoff, wij!

Voor Bart telt open en eerlijke samenwerking voor het beste resultaat. Iets waar hij enthousiast over vertelt in dit project en zo ook de verschillenden professionals en disciplines verbindt. Noem het zijn drive als organisator van de innovatie en de realisatie. De gekozen samenwerkingsvorm met een diversiteit aan professionals is de meerwaarde van dit project en stelt ons in staat daadwerkelijk samen te kijken naar ‘best for project’, aldus Bart.

Rinze Herrema, waarom?

Rinze heeft als speciale drijfveer het verder toepasbaar maken van biobased materialen met één team zonder onderscheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. We kunnen van stoel wisselen, met elkaar meekijken en zo tot baanbrekende gedachten komen. Omdat wij meer tijd stoppen in alternatieven, afwegingen en verder onderzoeken ontginnen we mogelijkheden en toepassingen die je normaal al snel af serveert.

René Feenstra, wij!

Afwezigheid van eigen belang typeert dit project. René vindt het mooi te zien hoe iedereen vanuit zijn eigen kennis en expertise en met respect voor de inbreng van de ander het beste voor Ritsumasyl zoekt én vindt. Of het nu over techniek, omgeving of innovatie gaat. Die drive gaat verder: we willen met dit project samen leren en kennis ontwikkelen die daarna breder toegankelijk en toepasbaar is voor overheid, infrawereld en kennisinstituten.

Peter de Jong, hoe?

De praktische uitvoeringskennis van Peter en een warme link met de Provincie Fryslân is steeds beschikbaar voor het project. Techniek en innovatie hebben zijn interesse. Peter wil maken wat nog niet eerder is gemaakt. Zijn kracht is dat hij dat mensen mee kan nemen en kan uitdagen op maakbaarheid. ‘Als je het ziet, hoef je het niet uit te leggen’. Zo laat hij ongevraagd vlas zien, de grondstof van de biobased fietsbrug.

Willem Souren, wat?

Wat Willem drijft? Verder komen in de toepassing van lichtgewicht materialen. Project Ritsumasyl voegt daar de uitdaging van de circulaire biobased materialen aan toe. Willem zoekt naar zo weinig mogelijk en zo slim mogelijk. Omdat wij daar in het bouwteam wat langer bij stil staan, komt volgens Willem de innovatie in techniek en materialen werkelijk tot recht. Willem zorgt ook voor de essentiële berekeningen als onderbouwing van de maakbaarheid.

Paul Honing, vernieuwing!

Ook wel Paul de menger genoemd, is gericht op het vinden van de juiste samenstelling en constructie van vlasvezels en harsen van het nieuw te ontwikkelen biobased brugdek. Hij combineert, probeert, test en ontwikkelt samen met een aantal wetenschappelijke en hbo-instellingen. Zijn drive: nieuwe toepassingen bedenken en uitvoeren voor wat straks de langste biobased fietsbrug in de wereld mag heten.

Jorian Wals, energie!

De selectiefase heeft echt verschil gemaakt. Door met inschrijvers te sparren over samenwerking in een bouwteam, merk je hoe zij de samenwerking zien. Zo hebben wij een aannemer en een biobased specialist gevonden die goed aansluiten bij onze ambitie. Ik zie dat we veel in overleg zijn en veel samen bespreken. Als projectcoördinator zie ik mijn toegevoegde waarde in smart vastleggen wat collectief wordt bedacht. Zo draag ik mijn steentje bij aan het behalen van het projectresultaat.

Wiebe van der Meulen

De samenwerkingsvorm heeft veel opgeleverd. We hebben de technische uitdaging van het bewegingswerk voor de fietsbrug samen met beheerders van de provincie Fryslân en bouwteamleden opgepakt. Voor mij is het inspirerend om zo tot de slimste oplossing te komen waar iedereen achter staat. Samen met een elektro-partij hebben we de ideeën verder ontwikkeld tot een integrale oplossing. We zitten nu te popelen om de realisatie vorm te geven.

Janneke Broers

Ik ben als linking pin met de provincie Fryslân bezig met de communicatie over dit project. Voor de provincie is de circulaire economie een belangrijk speerpunt dat ik graag onderschrijf. Met de nu gekozen variant gaan wij echt geschiedenis schrijven. En hopelijk ook een inspiratiebron zijn voor andere overheden en marktpartijen. Het is mooi te zien hoe het bouwteam samenwerkt aan deze icoon in wording. Ik vertrouw erop dat deze website daar ook een bijdrage aan levert.

Rob van Kouwen, expliciet samenwerken

Ik ben vanaf de start betrokken bij het tot stand brengen van goede samenwerking in het team. Zo heb ik de project-start-up begeleid en tussentijdse follow-ups georganiseerd. Wat ik zie, is de drive van één team. Ik leg de focus steeds op expliciet samenwerken met het benutten van een ieders kennis, inzicht en drijfveren richting het gewenste projectresultaat. Ik probeer zo het team als onafhankelijk begeleider op het juiste samenwerkingspad te houden.