Live
Data

Circulaire economie speerpunt van de provincie Fryslân

12 januari 2017

De transitie naar een circulaire economie is wenselijk en noodzakelijk voor de provincie Fryslân. Thema’s zoals klimaatverandering, globalisering en een toenemende wereldbevolking dwingen ons anders te denken, andere ideeën te ontwikkelen, innovatieve producten te ontwikkelen en ons consumentengedrag aan te passen.

De provincie zet zich al geruime tijd in voor deze omwenteling. Circulaire economie is in de regio een rijdende trein die aan snelheid wint. Deze ontwikkeling werd toegejuicht door Prins Carlos de Bourbon de Parme tijdens de Rede van Fryslân in 2016: “Fryslân bevat alle ingrediënten om koploper te worden, maar wij mogen ons best sterker profileren op dit thema”.

In de circulaire economie zijn afvalstoffen de basis voor een nieuw product, dat uiteindelijk weer dient als afval voor een volgend product. Met betrekking tot inkoop en aanbestedingen worden bij de provincie Fryslân de volgende sociaal maatschappelijke thema’s gehanteerd:

1) internationale sociale voorwaarden

2) social return

3) milieuvriendelijk inkopen, gedifferentieerd naar

a) energie- en klimaatbewust inkopen
b) milieuvriendelijke materialen en grondstoffen
c) zuinig met water en grond
d) aandacht voor de leefomgeving
e) zorg voor natuur, biodiversiteit en ruimte
f) gezondheid en welzijn voorop

4) biobased inkopen

5) circulair inkopen

6) innovatiegericht inkopen

7) kansen voor het MKB

Met de vervanging van de brug over het Van Harinxmakanaal bij Ritsumasyl door een biobased brug, slaat de provincie Fryslân een innovatieve weg in. Gedeputeerde Michiel Schrier: “Voor de provincie betekent dit een nieuw, uitdagend en spannend proces dat geheel past in onze ambitie ten aanzien van Circulaire Economie. Ik heb alle vertrouwen in dit project dat we samen met bedrijfsleven, GreenPAC en studenten van TU Delft en Osnabrück aangaan.”