Live
Data

Damwanden zijn aangebracht op de noord-oever

18 november 2018

De werkzaamheden van de biocomposiet brug vorderen gestaag.  In de zomer van 2018 is de bestaande brug over het van Harinxmakanaal gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe biocomposiet fietsbrug. Na de sloop van de oude brug heeft de aannemer damwanden aangebracht op de noord-oever zodat hier later het draaipunt van de nieuwe brug geplaatst kan worden. Voordat het zover is, moet eerst de ondergrond voldoende stabiel te zijn. De aannemer heeft daarom extra zand neergelegd zodat dit gedurende de komende 3 maanden kan ‘zetten’. Zodra de zetting klaar is, kan het extra zand verwijderd worden en kan de aannemer starten met het aanbrengen van de definitieve fundatiepalen.

Inmiddels is er in het Van Harinxmakanaal ook gestart met het aanbrengen van de buispalen ( peilers ) voor het definitieve geleidewerk. Dit geleidewerk wordt in een latere fase verder afgebouwd.