Live
Data

De eerste fietsers over de brug

18 november 2019

De eerste fietsers zijn over de brug!  Ze werden onthaald met ‘koek en sopie’. De brugbediening vindt nu nog plaats vanaf een tijdelijke unit op de oever. Nog voor einde dit jaar wordt dit overgeschakeld naar de centrale brugbediening in het Swettehûs in Leeuwarden.

Omrop Fryslân besteedde ruim aandacht aan de laatste dag van het pontje en de eerste dag van de brug.