Live
Data

Edward Herzog, waarom?

24 september 2017

Een gedreven kernteamlid die de mensen de ruimte geeft. Wil graag grenzen opzoeken met dit project, zowel in de toepassing van innovatieve biobased materialen als in de samenwerking in een bouwteam. Edward houdt daarbij het vizier op wat realistisch is, wat uitvoerbaar is. Zijn ambitie na de ontwerpfase: tijdens uitvoering de bouwteam samenwerking waar mogelijk voortzetten.