Live
Data

Fietsbrug Ritsumasyl: innovatief, duurzaam, iconisch

22 februari 2017

De Provincie Fryslân heeft daarnaast een aantal brede projectdoelstellingen meegegeven. Doelstellingen die ruimte laten aan creativiteit van gedreven professionals die samen willen innoveren:

  • Een nieuwe fietsbrug die de huidige brug over het Van Harinxmakanaal bij Ritsumasyl vervangt en die het veilig en comfortabel passeren faciliteert van klasse Va schepen met een doorvaartbreedte van 17 meter.
  • Een fietsbrug die zoveel als mogelijk gebruik maakt van biobased composiet materiaal en waarbij in elk geval het beweegbare dek is uitgevoerd in biobased composiet.
  • De fietsbrug dient binnen het budgetplafond te zijn gerealiseerd.
  • De fietsbrug dient in een gezamenlijk proces met de markt (aannemer en producent van biobased materiaal) en onderwijsinstellingen te zijn ontwikkeld, zodat een bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van kennis over biobased composiet en de samenwerking in de bouwketen wordt verbeterd.
  • Bij de start van de realisatie van de fietsbrug bestaat politiek en maatschappelijk draagvlak.

 

De aanbesteding van het bouwteam heeft geleid tot de selectie van een aannemer en producent (van bio-composiet) die zo goed mogelijk invulling kunnen geven aan het behalen van deze doelstellingen. Vertegenwoordigers van de provincie, aannemer en producent zijn als bouwteam voortvarend aan de slag gegaan met de doelstellingen. Vol enthousiasme is het bouwteam met een doeltreffend design en unieke aanpak gekomen voor de realisatie van een iconische brug in Ritsumasyl.

 

Iconisch qua materiaal (bio-composiet) en iconisch in de zin van een innovatieve samenwerking als bouwteam met onderwijs en onderzoeksinstituten om kennis te ontwikkelen dat breder toepasbaar is.