Live
Data

Fries Landbouw Museum

23 mei 2018

Vlas

De vlasplant levert de grondstoffen voor linnen en lijnolie en veevoer (lijnkoek). Vlas werd al in de terpentijd verbouwd.

Vanaf de achttiende eeuw kreeg de vlasteelt in Friesland serieuze betekenis. Deze provincie werd zelfs het belangrijkste vlasbouwgebied van Nederland. In 1835 werd ruim 20 procent van het Friese bouwland ingenomen door vlas. Toen er in Friesland, door een te krappe wisselbouw,

ziekten ontstonden, verplaatste de vlasteelt zich deels naar Groningen.

Vlas was voor de werkgelegenheid een gunstig product omdat het tijdens de slappe winterperiode

bewerkt kon worden. Braken en zwingelen in de zogenaamde braakhokken was voor (losse) arbeiders een welkome inkomstenbron, al waren de werkomstandigheden in de stoffige braakhokken ten hemel schreiend.

Door de import van goedkoop katoen in de negentiende eeuw daalde de vraag naar linnen, waardoor vlasteelt achteruit ging.

Na de Tweede Wereldoorlog was het zo goed als afgelopen met de Friese vlasbouw, tijdelijke kleine oplevingen daargelaten.

Bron: Fries Landbouw Museum

Fotograaf: J.D. de Jong