Live
Data

Gedreven partners

14 februari 2018

Aannemerscombinatie Reef/Jansen Venneboer en composietproducent Infra Composites werken samen met de provincie Fryslân en GreenPAC aan onderzoek naar de mogelijkheden van een biobased composiet fietsbrug bij Ritsumasyl. Sweco / Witteveen+Bos heeft namens de provincie Fryslân zitting in het bouwteam. De combinatie Sweco-Witteveen+Bos verzorgt al sinds 2010 alle voorbereidingswerkzaamheden voor de Haak om Leeuwarden. Voor dit project zetten zij hun specifieke kennis op het gebied van (bio)composieten in.

De partijen bundelen de krachten, om bij te dragen aan de ambitie om te zorgen dat de eerste brug met een brugdek dat volledig bestaat uit natuurlijk bouwmateriaal, in Fryslân ligt.

 

De provincie Fryslân maakt zich sterk voor een circulaire economie. De circulaire economie is een groene economie, waarbij er geen afval overblijft. Want het afval dat er is wordt gebruikt voor het maken van nieuwe producten. De betrokkenheid van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen is groot. Gedeputeerde Michiel Schrier: “We hebben hier een prachtig innovatief proces doorlopen met opdrachtgever, aannemer, producent en kennisinstellingen. Dat heeft een mooi en realistisch plan opgeleverd waarin infrastructuur, circulaire economie, innovatie en kennisontwikkeling samenkomen. Daar mogen we als provincie trots op zijn.”.

 

Meer informatie? Bezoek de website van de provincie Fryslân

 

Green PAC is een open innovatiecentrum voor (groene) kunststoffen, vezels en composieten. We initiëren en faciliteren ‘businessdriven‘ kennisontwikkeling. Binnen Green PAC wordt toegepast onderzoek gedaan, kennis ontwikkeld en worden (versnelde) innovaties gerealiseerd door een unieke samenwerking tussen hogescholen, universiteiten en bedrijven in de kunststofindustrie. Green PAC biedt capaciteit en subsidieert het project. Een brugdek volledig gemaakt van bio-composiet, kan dat? Welke materialen zijn er nodig? Is het sterk genoeg en hoe lang gaat het mee? Met deze vragen houden studenten van Stenden en Windesheim zich vanuit het gezamenlijke initiatief van Green PAC rond de biobased fietsbrug in Ritsumasyl bezig.

 

Meer informatie? Bezoek de website van Greenpac

 

Reef Infra, onderdeel van Strukton, realiseert in Noord en Oost Nederland slimme oplossingen voor de infrastructuur. Met regionale teams van enthousiaste vakmensen speelt Reef in op de behoeften van de gebruiker, zowel in kleine, grote als integrale projecten. Wij zoeken verbinding met de klant en krijgen energie om zijn vraag – hoe complex ook – te vertalen in een passende oplossing. In het bouwteam van de brug in Ritsumasyl voelen de Reef-mensen zich helemaal in hun element.

 

Meer informatie? Bezoek de website van Reef Infra

Infra Composites ontwerpt, produceert en installeert composiet constructies voor de infra. Wij maken onder andere composiet bruggen en brugdekken, hybride bruggen, brugrandelementen en speciale composiet constructies ter vervanging van beton. Bij de fietsbrug in Ritsumasyl vormen wij de schakel in de ontwikkeling van de biobased brugdelen.

 

Meer informatie? Bezoek de website van Infra Composites

Jansen Venneboer is een kennisintensief bedrijf gespecialiseerd in engineering, inspectie en onderhoudsmanagement. Het maakt onderdeel uit van Spie. Het bedrijf heeft bijna honderd jaar ervaring in de productie, renovatie en het onderhoud van elektromechanische installaties, bruggen, waterkeringen en sluizen. Het denkwerk over het bewegingswerk van de brug in Ritsumasyl komt voor een groot deel van deze partner.

 

Meer informatie? Bezoek de website van Jansen Venneboer

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenleving en de steden van de toekomst. Dat doen we door gekwalificeerde diensten te leveren op het gebied van ingenieursadvies en architectuur. Onze specialisten op het gebied van subsidiebewaking werken nu aan de biobased fietsbrug in Ritsumasyl. Het is Sweco’s werk om altijd een stap vooruit te zijn. Voor veel mensen worden de resultaten van ons werk in de toekomst werkelijkheid.

 

Meer informatie? Bezoek de website van Sweco

Witteveen+Bos levert adviezen en ontwerpen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Wij zetten onze expertise in om complexe vraagstukken op te lossen en zijn een betrokken partner voor onze opdrachtgevers. Wij hechten aan onze onafhankelijkheid en de bedrijfscultuur waarin elke medewerker het beste uit zichzelf haalt, de talenten ten volle benut en maximale klantwaarde biedt. Het project van de fietsbrug in Ritsumasyl levert daarvoor een mooie gelegenheid.

 

Meer informatie? Bezoek de website van Wittenveen+Bos

AnteaGroup is een internationaal opererend ingenieurs- en adviesbureau dat strategisch denken en multidisciplinaire kennis combineert met technische expertise en pragmatisch handelen. Hierdoor bieden wij effectieve en duurzame antwoorden op de uitdagingen van onze opdrachtgevers. In het bouwteam voor de biobased fietsbrug in Ritsumasyl is AnteaGroup de integrator van het ontwerp van de brug.

 

Meer informatie? Bezoek de website van Antea Group