Live
Data

Het beste uit het bouwteam gemobiliseerd

28 februari 2018

In de eerste weken zijn wij als bouwteam en betrokken professionals een aantal keer bij elkaar geweest en hebben wij kennis gemaakt en basisafspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak. Dat was wel even aftasten. Op 4 april is een project start-up gehouden onder leiding van Multividuals, Experts in expliciet samenwerken.

 

De focus van de de PSU lag op:

  • Kans elkaar te leren kennen in kader van bouwteam
  • Goed met elkaar én doortastend
  • Best for project
  • Delen van elkaars belangen
  • Oog op voorkomen (sluimerende) issues en oud gedrag
  • Heldere rollen en taken in.


Daarbij golden ook een aantal belangrijke spelregels:

  • Alles op tafel! Enthousiasme, zorgen en belangen, …!
  • Alleen wat je uitspreekt, bestaat
  • Concrete afspraken!

Tijdens die start-up hebben wij met het bouwteam van acht personen aandacht besteed aan onze drijfveren, en aan het gezamenlijke drijfveren-teamprofiel. Dat werd gedaan aan de hand van de RealDrives-test. De verschillen tussen de teamleden bleken groot en tegelijkertijd erg complementair. Iets dat in een project van belang is.

Uit de groepstotalen zie je een team dat samenwerken en gelijkwaardigheid belangrijk vindt. Een mooie drijfveer voor een bouwteam. Ook de behoefte van kennis en inzicht ontwikkelen (geel) is goed vertegenwoordigd. Daaronder ook de ‘blauwe’ drive om het werk te structuren en af te maken. Minder aanwezig in de drijfveren zijn resultaatgerichtheid en daadkracht.

Interessant is verder dat de teamleden van Infra Composites, Reef Infra en Provincie Fryslân sterk van elkaar verschillen in drijfveren en elkaar daarin goed aanvullen. Waar de bouwteamleden van Infra Composites opvallen door een sterke kennisdrive (wat logisch is als ontwikkelbedrijf) scoort Reef Infra juist hoog op de groene en blauwe drijfveer. Dat laat een sterke gerichtheid op uitvoerbaarheid. De teamleden vanuit de provincie kleurden met name geel, groen en blauw. Wat voor een mooie verbinding zorgt tussen het willen onderzoeken en het realiseerbaar houden.

 

De grote uitdaging van dit bouwteam is tijdens de PSU ook duidelijk geworden. Samen ook de focus houden op besluitvorming, voortgang en behalen van resultaatgerichtheid.

 

Met deze inzichten is het team in gesprek gegaan over ieders persoonlijke bijdrage aan het team vanuit de eigen drijfveren en het gewenste gedrag. Verder hebben we stilgestaan bij de individuele toegevoegde waarde voor het project: persoonlijke kwaliteiten, kennis en ervaring en ook eigen ingangen tot netwerken. Bijvoorbeeld binnen onderwijs, de wereld van biobased materialen of industriële automatisering.

 

Zo is gebruik gemaakt van elkaar sterke punten om een volwaardig team te vormen. Met het leggen van de juiste accenten in de rolverdeling is zo ‘het beste uit het team’ gemobiliseerd.