Live
Data

22 oktober: inhijsen beweegbare brugdek

20 oktober 2019

Wat was het warm in juli toen het eerste brugdeel werd ingehesen! Op dinsdag 22 oktober is het vast en zeker een stuk kouder als het tweede (beweegbare) brugdeel met een grote kraan op z’n plek wordt gehesen. De dag ervoor wordt het 32 meter lange biocomposiet brugdek al over de weg van Breukelen naar Leeuwarden vervoerd. Op dinsdagochtend 22 oktober wordt het brugdek op een ponton geplaatst en komt het in Ritsumasyl aan.

De weken erna vinden de afbouwwerkzaamheden plaats, waarbij de brug in open stand blijft staan. Het scheepvaartverkeer kan dus gewoon passeren. Als de werkzaamheden klaar zijn, wordt de brug eerst handmatig bediend en later op afstand via de brugwachters in het Swettehûs. Het voetveer blijft in de vaart tot 20 november.

 

We nodigen u uit om op dinsdag 22 oktober tussen 10.00 en 14.00 uur bij het plaatsen aanwezig te zijn (mits het niet te hard waait). Het werkelijke inhijsen zal vanaf 12.00 uur plaatsvinden. Aan de zuidzijde van het Van Harinxmakanaal wordt een uitkijkpunt gemaakt waar u (droog) kunt staan en bovendien een kopje koffie, thee of chocolademelk kunt krijgen.