Live
Data

Innoveren, realiseren en profileren

14 april 2017

Een ander belangrijk aandachtspunt tijdens de project start-up was het expliciet maken van de verschillende belangen van de betrokken organisaties. Die hebben we transparant en duidelijk op tafel gelegd en vertaald in een plaatje over het gezamenlijk belang van het project.

Dat gezamenlijk belang is gebaseerd op drie pijlers om te komen tot de biobased fietsbrug in Ritsumasyl:

  • Innoveren
  • Realiseren
  • Proflieren

 

Opvallend detail: vanaf het begin zaten de vertegenwoordigers van de provincie Fryslân er bij als teamleden en niet als opdrachtgever. Er is toegewerkt naar een natuurlijke rolverdeling passend bij de drijfveren, kwaliteiten, kennis en ervaring van de deelnemers. Daaruit is ook een driekoppig kernteam ontstaan waarbij is gekeken naar de link met de provincie, Reef Infra (aannemer) en Infra-Composites (producent).