Live
Data

Integraal Plan van Aanpak

22 april 2017

Het integrale plan van aanpak beschrijft de ideeën die het bouwteam heeft voor de aanpak van het project in de SVO-fase met een doorkijk naar de VO/DO-fase (de eerste twee Go-No Go momenten). Dit plan is gebaseerd op de drie oorspronkelijke, afzonderlijke plannen van aanpak van de Provincie Fryslân, Reef/Jansen Venneboer en Infra Composites.

 

Het Plan van Aanpak gaat in op:

  • De aanleiding, de doelstellingen en de scope van het project.
  • De aanpak (stappenplan) en de planning.
  • De organisatie, kwaliteitsborging, informatie, communicatie en de overlegstructuren.
  • De risico’s en kansen.