Live
Data

Kick-off traject Oplevering & Overdracht

17 juli 2018

Woensdag 18 juli was de kick-off van het traject Oplevering en Overdracht (O&O) met vertegenwoordigers van het Bouwteam DRIVE, Opdrachtnemer Reef, Opdrachtgever Provincie Fryslan en een brede vertegenwoordiging van de beheerders van de Provincie Fryslan.

Na de vakantie pakken we volle vaart door met het gezamenlijke O&O-traject. Het beoogde resultaat:
O&O in één dag, op mijlpaaldatum 28 juni 2018.