Live
Data

Projectdoelstelling

19 februari 2017

De hoofddoelstelling voor het project is:

“Het realiseren van een beweegbare fietsbrug over het Van Harinxmakanaal, gebruikmakend van de bestaande materialen en het verbreden van de doorvaart naar 17 m, zodat het Van Harinxmakanaal klasse-V-schepen kan faciliteren.”

De nevendoelstellingen van het project zijn:

  • een duurzame en innovatieve fietsbrug te realiseren door het beweegbare deel en mogelijk de vaste delen (zoals de aanbruggen) van het dek uit te voeren in biobased composiet;
  • de samenwerking met de markt, onderwijsinstellingen en de opdrachtgever op een innovatieve en duurzame wijze aan te pakken;
  • genereren en verspreiden van kennis over de duurzame toepassing van bio-composiet in de GWW (Grond-, Weg- en waterbouw).

Dit moet uiteindelijk leiden tot het volgende projectresultaat: Een beweegbare fietsbrug met een brugdek van bio-composiet die in samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven in een gezamenlijk ontwikkel- en ontwerpproces tot stand is gekomen.