Live
Data

Provincie Fryslân

28 maart 2018

Michiel Schrier, gedeputeerde Provincie Fryslân 

Provincie Fryslân onderschrijft de ambitie van het Rijk om in 2050 volledig ‘circulair’ te zijn en wil daarin voorop lopen. Daarom is het doel gesteld om in 2025 de meest gunstige ontwikkelregio van Nederland te zijn en een plek te hebben in de top 3 van Europa. Gedeputeerde Michiel Schrier ziet de biobased brug als een van de voorbeelden hiervan.