Live
Data

Resultaat: wat heeft het opgeleverd?

14 november 2017

Zowel ontwerpfase als de voorbereidingsfase is door het bouwteam aangepakt. Dat heeft veel opgeleverd: een asymmetrische draaibrug met een vrije overspanning van 22 meter (in plaats van de vereiste 17 meter). De dekken van zowel het draaideel als de aanbruggen worden uitgevoerd in 80% biobased materiaal, het nu hoogst haalbare percentage, met een levensduur van 50 jaar en geschikt voor veilig gebruik in het openbare wegennet.

Bij de start had elke partij van het bouwteam een voorkeur voor een type brug (basculebrug dan wel klapbrug). De variantenstudie van het bouwteam bracht naar voren dat de meest kansrijke variant een asymmetrische draaibrug was; een variant waar geen enkele partij vooraf aan had gedacht!

Daarnaast is een innovatieve oplossing gevonden voor het relatief dure remmingwerk, dat tot een aanzienlijke vereenvoudiging en besparing heeft geleid met behoud van de eisen.

Tot slot zijn ook beheerders, omwonenden en stakeholders actief betrokken en meegenomen in de voortgang van ideeën en besluiten.

Dat ook de ingeschakelde onderwijsinstellingen zich zeer gecommitteerd voelden met dit project, blijkt wel uit het feit dat zij extra hebben geïnvesteerd in de aanschaf van nieuwe testapparatuur, naar aanleiding van dit project. Naast samenwerking in onderzoek met de Hogescholen Stenden (Emmen), Windesheim (Zwolle) en de Technische Universiteiten Delft en Osnabrück (D), worden met de universiteiten Leuven (B) en Gent (B) binnenkort afspraken gemaakt om bij te dragen aan het testprogramma.