Live
Data

Schakel in recreatieve fietsroute

5 januari 2017

De nieuwe fietsbrug vormt straks een belangrijk onderdeel van de recreatieve fietsroute over de oude Middelzeedijk: De Hegedyk.

Samen met de nieuwe fietstunnel bij Marsum en de aanleg van een onderdoorgang in de N31 bij Pypsterbuorren wordt de doorgaande route over de Hegedyk hersteld. Daarnaast vormt de brug een schakel in het fietsroutenetwerk tussen de stad en dorpen aan weerszijden van het Van Harinxmakanaal. De brug is daarnaast een veelgebruikte route voor schoolgaande kinderen.