Live
Data

Succesvolle Oplevering en Overdracht (O&O) in 1 dag!

17 december 2019

We hebben weer een mijlpaal behaald: succesvolle Oplevering en Overdracht (O&O) in 1 dag!

Op woensdag 18 december 2019 werd op het projectbureau in Leeuwarden het Opleverings- en Overdrachtsdocument ondertekend. Namens Opdrachtgever, Opdrachtnemers en Beheerders ondertekenden:

 • Sieds Hoitinga namens Provincie Fryslân (OG)
 • Erik Poel namens Strukton Civiel Noord & Oost (ON)
 • Jan-Wim van Genderen namens Spie Nederland BV (ON)
 • Geert Takke namens Delft Infra Composites (ON)
 • Sjoerd Vrieswijk namens Provincie Fryslân (Beheer)
 • Rob Meenderink namens Gemeente Waadhoeke (Beheer)

Enkele korte reacties van de ondertekenaars op dit project en het Bouwteam:

 • Het is een nieuwe vorm van samenwerking die we door kunnen vertalen binnen andere projecten.
 • Beheerders zijn vanaf begin goed betrokken.
 • Er zijn veel winstpunten behaald in dit project.
 • Trots op deze prachtige brug.
 • Veel ervaring opgedaan met materiaal en Bouwteam.
 • Verantwoordelijkheidsgevoel bij allen, focus en drive!
 • O&O proces is goed verlopen. Alleen hoeven tekenen voor- en achteraf. Groot compliment!