Live
Data

Variantenstudie fietsbrug

9 mei 2017

Het bouwteam had als belangrijke opdracht te komen tot een passend ontwerp. De keuze was vrij, de opdracht was wel maximale bijdrage aan alle doelstellingen en klanteisen.

Het bouwteam is aan de slag gegaan met de variantenstudie waarbij allerlei soorten bruggen de revue zijn gepasseerd. Van basculebrug tot aan hefbrug, van draaibrug tot aan klapbrug. Om afwegingen te kunnen maken, zijn eerst verschillende criteria bepaald zoals euro’s, omgeving, % biobased materiaal en onderhoud en beheer.

De uitdaging was om niet alleen vanuit de eigen kennis en achtergrond te denken en af te wegen, maar juist vanuit integraliteit. Daar waar je zou kunnen kiezen voor de eenvoudigste variant vanuit industriële automatisering, laat je kansen liggen voor varianten die juist meer overspanning mogelijk maken. Na een eerste schifting is doorgegaan op een tweetal varianten, de basculebrug en de draaibrug.

En op het moment dat je vervolgens richtlijnen en kaders van derden (stakeholders), zoals van de vaarwegbeheerder, niet als vast gegeven beschouwt, ontstaan weer nieuwe, innovatieve kansen. Door met elkaar (bouwteam en stakeholders) heel open en bijna blanco in gesprek te blijven en leken-vragen te blijven stellen, is juist vernieuwing ontstaan: een niet voor de hand liggende variant van een slanke draaibrug met een asymmetrisch ontwerp en een overspanning van 22 meter. Met oeverlijnen die niet zomaar conform de geldende normen waren waardoor ook remmingwerk met een innovatieve en kostenbesparende variant ontstond.

Bij de draaibrug was de uitdaging de grens van de mogelijke lengte van de vrije overspanning en hoe het biobased materiaal zich daarbij zal houden. De biobased experts zijn daarin losgelaten en hebben samen met het onderwijs allerlei berekeningen en proeven gedaan,. Uiteindelijk is de uitkomst hiervan een geweldig resultaat: 22 meter in plaats van de minimale 17 meter.