Live
Data

GO: Ritsumasyl krijgt ‘biologische’ fietsbrug

11 december 2017

PERSBERICHT

Ritsumasyl krijgt ‘biologische’ fietsbrug

De bouw van een fietsbrug van hergebruikt biologisch materiaal over het Van Harinxmakanaal bij Ritsumasyl gaat door. De provincie heeft geld vrijgegeven voor een zogenoemde biobased composiet-brug. Deze brug is een primeur voor Nederland. Een team, bestaande uit provincie, aannemer Reef Infra-Spie en composietproducent Infra Composites, heeft een innovatief en uitdagend ontwikkelingstraject doorlopen. Hierbij is nauw samengewerkt met het onderwijs (Green PAC).

Het team deed onderzoek naar de toepassing van biobased composieten in de bruggen-bouw, in combinatie met een variantenstudie van wat de beste brug is. Dit leidde tot een ontwerp van een draaibrug met een bio-composiet dek van 22 meter. De dekken zijn voor 80% van natuurlijk materiaal, op basis van vlas. Dat is het nu hoogst haalbare percentage. De brug heeft een levensduur van 50 jaar. In totaal wordt de brug 66 meter lang.

Circulaire economie

Gedeputeerde Michiel Schrier: “We hebben hier een prachtig innovatief proces doorlopen met opdrachtgever, aannemer, producent en kennisinstellingen. Dat heeft een mooi plan opgeleverd waarin infrastructuur, circulaire economie, innovatie en kennisontwikkeling samenkomen. Daar mogen we als provincie trots op zijn.” De bouw start medio 2018.
De totale investering is € 6,6 miljoen. Europa betaalt mee. Wereldwijd (alleen in Nederland) zijn slechts twee van deze bruggen gemaakt, met een beperkte overspanning, in een park. De brug van Ritsumasyl is de eerste van zijn soort in het openbare wegennet en over een kanaal voor beroepsvaart.

Vakprijs

Het project heeft nu al erkenning gekregen in een wedstrijd binnen bouwbedrijf Strukton. De prijs is door een vakjury toegekend op basis van innovativiteit, impact op duurzaamheid, opschalingsmogelijkheiden en samenwerking. Het geldbedrag (€ 5.000) wordt gebruikt voor extra onderzoek bij de onderwijsinstellingen.

Het project heeft de werknaam DRIVE meegekregen. Meer informatie op www.drive.frl