Live
Data

Zelforganisatie

30 juni 2017

Het resultaat van de project start-up: een team dat elkaar beter kent met inzicht in elkaars kwaliteiten en kwetsbare kanten en met een duidelijk beeld bij wie, welke rol zou gaan spelen. Niet vanuit hiërarchie, maar vanuit zelforganisatie. Niet in beton gegoten, maar open voor veranderingen die er natuurlijk ook zouden komen. In de loop van het project is daar steeds bewust en met aandacht bij stilgestaan met behulp van ‘Pas op de plaats-loops’.