Live
Data

Op het WIKI gedeelte van deze site vind je allerlei informatie over:

  • Biocomposiet
  • Infra
  • Bouwteam

Voorbeelden zijn: samenwerking in het bouwteam, de bio-based keuzes die zijn gemaakt, welke varianten voor de brug zijn bestudeerd? Hoe is gewerkt aan de raakvlakken tussen bio-based toepassingen, civiele techniek en industriële automatisering?

Waar mogelijk presenteren wij verdere (materiaal-)technische inzichten die tijdens het project zijn opgedaan en die voor de toekomst van biobased toepassingen van belang kunnen zijn. Innovatie en samenwerking gaan hand in hand.

Deze kennis en inzichten delen we graag met marktpartijen, overheden, wetenschap, onderwijs en andere geïnteresseerden. Samen met Green PAC is zo een mooie samenwerking ontstaan tussen hogescholen, universiteiten en bedrijven in de kunststofindustrie. Studenten van Stenden en Windesheim zijn vanuit het gezamenlijke initiatief van Green PAC actief betrokken bij de ontwikkeling van de bio-based fietsbrug in Ritsumasyl.