Live
Data

Ervaringen met het Bouwteam

February 27th 2019

Innovatie! Bouwteam! Gaat dat vanzelf goed….?

De ervaringen van Edward Herzog, voorzitter bouwteam biocomposiet fietsbrug Ritsumasyl

De mooiste innovatie is de innovatie die je samen doet. Samen onderzoeken, ontdekken en elkaar versterken. Werken aan een uitdaging is gewoon heel mooi om mee te maken en te doen. Dit vraagt dan ook een samenwerkingsvorm waarbij ieder in zijn kracht zit, maar ook een bepaalde gelijkwaardigheid nastreeft: tenslotte wil je samen wat en heb je elkaar nodig om dat te bereiken. Het is van ons allen, niet van één partij. Maar gaat dat dan vanzelf goed? Zijn er hobbels op het pad?

Bij de ontwikkeling van de biocomposiet fietsbrug in Ritsumasyl hebben we bovenstaande bewust willen benaderen door deze ontwikkeling met een bouwteam te organiseren. Een bouwteam is een mooi instrument wanneer de opgave zich daar voor leent en wanneer de leden van het bouwteam ook een bepaalde instelling en mentaliteit delen. Het belang van de opgave en het bouwteam is groter dan dat van een individu. Vaak hoor je dan ook de kreet “Best for project”. Dat speelt in een bouwteam een grote rol. Ook hoor je vaak de kreet “Elkaar iets gunnen”. In een bouwteam zie je dat ook terugkomen, want het resultaat dat bereikt wordt als bouwteam straalt ook af op de individuele partij. Win-win dus!

Valkuilen

Er zijn natuurlijk ook wel wat valkuilen te benoemen. Zo zijn we als techneuten vaak met ons eigen ding bezig, ons eigen specialisme, ons eigen vraagstuk. Dan is het wel even wennen als je dat samen gaat oppakken, zelfs soms met concullega specialisten. Communicatie is niet de competentie waar techneuten in excelleren. Daar zul je aandacht voor moeten hebben als bouwteam.

Verder dreigt er altijd het gevaar van de zogenaamde ‘Poolse landdagen’. Omdat je het zo goed samen wilt doen, zit het risico er in dat je zaken soms dusdanig wilt delen en bediscussiëren, dat je maar moeilijk verder komt en besluiten uitstelt. Uiteindelijk helpt dat de opgave ook niet. Daarom moet er in het team een gezonde balans zijn tussen inhoudelijke en procesmatige denkers en doeners. Er zullen op bepaalde momenten keuzes gemaakt en besluiten genomen moeten worden. Daarbij is het streven natuurlijk om zoveel mogelijk consensus te bereiken, maar het lukt niet altijd om iedereen 100% tevreden te laten zijn.

Een andere valkuil van ons techneuten is dat we het graag erg goed willen doen. Grondig, zeker van je zaak, niet te vroeg al informatie geven, check-check-dubbelcheck. Als het dan een keer voorkomt dat er zich een probleem voordoet of er sluipt onbewust een foutje in het werk, dan proberen we dat zo goed mogelijk te herstellen zonder direct het team daarmee te belasten: immers, we staan voor ons eigen werk en willen een bepaalde kwaliteit leveren. Maar soms modderen we dan ook teveel door, we willen het (te) graag zelf oplossen, terwijl de oplossing voor een probleem wellicht door een bouwteampartner eenvoudig opgelost kan worden. Maar als de bouwteampartners niet weten dat jij worstelt met een probleem, dan kunnen ze je ook niet helpen. Dan helpt ook een bouwteamsetting niet.

Een valkuil van een heel andere soort is bescheidenheid. Als bouwteam en als bouwteamlid ben je druk bezig met de opgave, met je ding doen en zorgen dat we voortgang en resultaten boeken. Maar soms sta je onvoldoende stil bij de resultaten die je als team al bereikt hebt! Factoren als bescheidenheid en gewoon je werk doen spelen hierbij een rol. Als team zou je de successen die je realiseert ook wel eens mogen vieren…. Niet te uitbundig natuurlijk en niet van feest naar feest. Maar het is belangrijk om resultaten te markeren, dat kunnen soms ook kleine zaken zijn. Het bewust stil staan bij het oplossen van een probleem, het ontdekken van iets nieuws in de innovatie of een ander markant punt geeft het team energie en erkenning. Uiteindelijk hebben we dat allemaal nodig. Degenen die dat ontkennen, houden zichzelf in feite voor de gek. Maar als techneut houden we het natuurlijk low profile, niet te uitbundig.

Uitdagingen

Samen werken in een bouwteam leidt ook tot vragen…. kan het niet anders….? kan het niet beter….? Dit komt bij ons bouwteam terug in het uitdagen van elkaar en de traditionele oplossingen toch nog eens kritisch te bekijken. We zoeken naar de technische grenzen, kijken of we de grens toch nog wat kunnen opschuiven…. En vervolgens natuurlijk wel weer realistisch blijven. Eén van de mooie successen die we bereikt hebben, is het vergroten van de maximale vrije overspanning van 17 meter naar 22 meter.

Door het kritische gesprek te voeren met elkaar en met stakeholders, het uitdagen en het samenwerken, worden er verrassende oplossingen gevonden waar normaliter toch een wat traditionele benadering plaatsvindt. Door samen met het bouwteam en onze stakeholders te zoeken naar optimalisaties is het nu bijvoorbeeld mogelijk een versmalling in het kanaal toe te passen waarbij een deel van het traditionele (zware) remmingwerk voor de bescherming van de brug kan komen te vervallen. Dit scheelt veel geld, maar levert ook een besparing van het toepassen van staal op, wat de circulariteit van de gehele constructie ten goede komt.

Garantie voor succes?

Is een bouwteam nu altijd halleluja en garantie tot succes? Nee, zeker niet. Je moet goed nadenken wanneer je kiest voor een bouwteam. Leent de opgave zich er wel voor? Of weet de opdrachtgever eigenlijk exact wat hij wil en zoekt hij uitsluitend een uitvoerende partij? Valt er samen iets te ontwikkelen of te ontdekken? Of is het allemaal al bekende materie en is het een kwestie van gewoon doen?

Is het werken met een bouwteam duurder? Hierover zijn de meningen verdeeld. Als je bijvoorbeeld een bouwteam gebruikt voor een innovatie- en voorbereidingstraject dan zou dit op het eerste oog duurder kunnen zijn dan dat je het als opdrachtgever ‘wegzet’ bij de markt, als onderdeel van een realisatieopdracht. Maar is dat niet schijn? Waar we ons vaak als markt en opdrachtgever in vergissen, zijn de kosten van ontwerp- en voorbereidingstrajecten. Wanneer een opdrachtgever dit wegzet, heeft hij voor zichzelf wel een ‘vaste’ prijs, maar zit de pijn bij de markt die er vervolgens nog extra budget tegenover moet zetten om tot afronding te komen. Dus per saldo zou dat elkaar zomaar weinig kunnen ontlopen. Het is ook de vraag wat duurder is. Neem je daarbij ook de bereikte resultaten en meerwaarde mee, dan kan het nog wel eens aantrekkelijker zijn. Je kunt meerwaarde halen uit eenzelfde budget. Natuurlijk staat of valt dat met de bouwteampartners en hoe er in het bouwteam gewerkt wordt. Maar goed, zoveel mensen, zoveel meningen.

Eén van de mooie dingen van werken in een bouwteam is het inzicht dat je verkrijgt in elkaars wereld, drijfveren en uitdagingen. Het helpt daarbij als je een bepaalde mate van intrinsieke nieuwsgierigheid hebt naar elkaar. Wat beweegt een organisatie of mensen, waar zitten de uitdagingen en mogelijke pijn? Als je dit mag ervaren in een bouwteam, dan heb je een mooi momentum om samen hele mooie dingen te doen!”

 

Edward Herzog, voorzitter Bouwteam Biocomposiet fietsbrug Ritsumasyl