Live
Data

Rapportage Bio-based brug Ritsumasyl: SVO Constructief Ontwerp

June 20th 2018

Het constructief schetsontwerp van de bio-based composiet deel van de fietsbrug bij Ritsumasyl op SVO niveau is op basis van verkennend onderzoek opgesteld en wordt in dit artikel weergegeven. Voor de kenners is het volledige artikel is onderaan deze pagina te downloaden.

Tijdens het keuzeproces van het type brug met de Provincie, de afstemming met nautische zaken en het Waterschap, en het overleg met de architect zijn de afmetingen, vorm en overspanning van de brug steeds verder gewijzigd. Aanvankelijk was een bio-based brug met een overspanning van 17,5 m voorzien (doorvaartbreedte 17 m), waarbij de overige brugdelen in conventionele materialen uitgevoerd zouden worden. Dit concept had echter als ongewenst neveneffect dat twee remmingswerken nodig zouden zijn die de kosten van de brug sterk opdreven. Om dit te vermijden is naar mogelijkheden gezocht om de overspanning van de brug te vergroten. Ook is de oever aangepast, zodat de pijler op de oever kon staan zonder remmingwerk, terwijl de doorvaartbreedte wel 17 m bleef.

Uit het keuzeproces is een asymmetrische draaibrug als meest geschikte ontwerp naar voren gekomen met een overspanning van 22 m over het water en van 16,5 m bij het contradeel. De architect heeft vervolgens voorgesteld ook de vaste brug in bio-based materiaal uit te voeren, zodat het bio-based karakter van de brug beter tot zijn recht komt. Tenslotte is een lichte toog aangebracht om een betere inpassing aan de bestaande situatie (woning aangrenzend aan brug) mogelijk te maken.

Voor het constructief schetsontwerp van de bio-based brug is met name de toename van de overspanning van 17,5 m naar 22 m een belangrijke stap geweest. De toename van de overspanning is mogelijk gemaakt door de brug op drie steunpunten te leggen en de hoogte te vergroten van 0,8 m naar 1,0 m. Deze stap wordt hier nader toegelicht.

Verder in deze rapportage kun je in de hoofdstukken lezen over:

  • eerste inschatting bio-based brug
  • asymmetrische bio-based draaibrug
  • aanvaarbelasting.

De volledige rapportage download je hier.