Live
Data

Rapportage Bio-based brug Ritsumasyl: VO Constructief Ontwerp

June 20th 2018

Het constructief ontwerp is eind 2017 verder uitgewerkt naar een VO (Voorlopig Ontwerp).

Uit het keuzeproces is een asymmetrische draaibrug als meest geschikte ontwerp naar voren gekomen. De draaipijler van de brug komt op de noordoever te staan. Dit is mogelijk gemaakt door deze oever aan te passen, maar wel 17 m doorvaartbreedte te behouden. Hierdoor kan één remmingswerk uitgespaard worden. Tevens is op voorstel van de architect besloten niet alleen de draaibrug, maar ook de vaste brug in bio-based materiaal uit te voeren. De vormgeving is zo gekozen dat een nagenoeg symmetrisch beeld wordt gecreëerd. Er is een lichte toog (R=1000 m) aangebracht om een betere inpassing op de bestaande situatie, met name de aangrenzende woning, te verkrijgen.

Verder in deze rapportage kun je in de hoofdstukken lezen over:

  • doorbuiging en reactiekrachten van de asymmetrische draaibrug
  • toog en inpassing van de asymmetrische draaibrug
  • opzetwerk en vergrendeling van de draaibrug
  • eigenfrequenties en aanstoting van de brug.

De volledige rapportage download je hier.