Live
Data

Rapportage: VO berekeningen 5 varianten materialisering

May 3th 2020

T.b.v. het symposium afgelopen november zijn schaduwontwerpen gemaakt voor verschillende varianten qua materialisering van het dek van de biobased brug. Dit had tot doel om een vergelijk te maken tussen deze varianten op het vlak van:  mate van hergebruik, MKI, CO2 uitstoot, LCC.

De rapportage is in 2 delen te downloaden via onderstaande links: