Live
Data

ÚS NATOER

De provincie Fryslân slaat een innovatieve weg in met een biobased brug over het Van Harinxmakanaal bij Ritsumasyl. De nieuwe fietsbrug vervangt de huidige brug en faciliteert het veilig en comfortabel passeren van klasse Va schepen door het realiseren van een doorvaartbreedte van 17 meter. De brug is al een keer opgeknapt en aan vervanging toe vanwege het einde van de technische levensduur. Gedeputeerde Michiel Schrier: “We hebben hier een prachtig proces doorlopen met opdrachtgever, aannemer, producent en kennisinstellingen. Dat heeft een mooi plan opgeleverd waarin infrastructuur, circulaire economie, innovatie en kennisontwikkeling samenkomen. Daar mogen we als provincie trots op zijn." meerkeyboard_arrow_right